COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, TURDA


SCURT ISTORIC

1908-1909

Se pune piatra de temelie şi apoi se ridică impunătoarea clădire a actualului liceu.

1909-1911

Se finalizează lucrările la instalaţiile pentru curentul electric, apă, gaze şi încălzire.

1911-1912

Se desfăşoară primul an şcolar în noua clădire. Din anuarele şcolii rezultă că frecventau cursurile elevi maghiari dar şi români, ca o consecinţă a faptului că şcoala funcţiona într-o zonă cu populaţie majoritar românească (clase I-X).

1918

La numai 19 zile de la Marea Unire, Consiliul Dirigent a emis ordinul 17/1918 prin care resortul instrucţiunii aducea la cunoştința Inspectoratelor Şcolare că, în conformitate cu Decretul Regal nr. 3632, a preluat funcţia de coordonator al învăţământului românesc din întreaga Transilvanie.

1919

Liceul este preluat de statul român, printr-o comisie anume constituită, sub conducerea profesorului PETRE SUCIU, primul director român al liceului. La data respectivă frecventau cursurile 314 elevi (clase I-X).

1920-1947

După ce în mod neoficial liceul a purtat aproape un an numele voievodului român Mihai Viteazul, în urma unei serbări organizate la mormântul marelui voievod, serbare la care a participat şi Regele Ferdinand, oficialităţile au conferit liceului numele de Regele Ferdinand, nume purtat până în 1947 (clase I-X).

Adevărat centru de spiritualitate în cultura românească, mai ales în vremurile de restrişte ale Dictatului de la Viena, liceul devenise în perioada celui de-al doilea război mondial un refugiu al învăţământului românesc, numărul de elevi înscrişi într-o clasă ajungând până la 67.

1947-1957

Liceul îşi schimbă numele de două ori, mai intâi în „Liceul de băieţi” apoi în „Şcoala Medie de băieţi nr. 1”, având clase de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Începând din 1957, liceul devine mixt, adică la cursuri participă alături de băieţi şi fete (clase I-X).

1957, 8-9 mai

În baza ordinului M.I.C nr. 265A/1957, liceului i se decernează numele de „Şcoala Medie Mihai Viteazul”.

1958, 11 mai

Au loc festivităţile de decernare a noii denumiri a liceului.

1959, 12 septembrie

Are loc unificarea liceului maghiar din Turda, cu sediul în strada Dr. I. Ratiu nr. 42, cu Şcoala Medie „Mihai Viteazul” (clase I-X cu limba de predare română şi maghiară).

1960-1961

Din acest an şcolar școlar, clasele I-VII au trecut la Şcoala generală nr. 5, nou înfiinţată. Clasele IX-XI cuprindeau 888 elevi – limba de predare română şi maghiară.

1967

Pe baza unui decret al Consiliului de Stat, durata învăţământului de cultură generală a crescut de 11 la 12 ani. Începând cu acest an, până în 1977, şcoala s-a numit simplu Liceul „Mihai Viteazul”. 1400 de elevi frecventau cursuri de zi, cursuri serale şi fără frecvenţă în limbile de predare română şi maghiară.

1990

Începând din acest an, reconsiderându-se rolul şi locul liceului teoretic în structura învăţământului românesc, liceul devine Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” (cursuri de zi, limba de predare română şi maghiară).

1999

În semn de recunoaştere a situării instituţiei noastre în elita învăţământului românesc, prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 044/17.11.1998, s-a schimbat denumirea Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” în Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, începând cu semestrul II al anului şcolar 1998/1999, respectiv cu data de 01.02.1999.

2001

Se reintegrează încadrul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” învăţământul gimnazial. 2008, 1 septembrie

Elevii de la linia de predare în limba maghiară sunt transferaţi la liceul teoretic maghiar nou înfiinţat, iar la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” funcţionează un număr de 22 de clase (învăţământ gimnazial şi învăţământ liceal teoretic) cupredare în limba română.

2009

În perioada 8-10 mai 2009, cu prilejul manifestărilor de sărbătorire a centenarului liceului, au fost organizate la Teatrul Municipal Turda festivitatea solemnă COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” TURDA la 100 de ani şi spectacolul „Timp regăsit printre flori de castan”, spectacol susţinut de elevi ai Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”.

Dialogul generaţiilor organizat de Asociaţia Collegium a absolvenţilor Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” s-a desfăşurat în sala festivă, sală care de acum înainte se va numi SALA FESTIVĂ „OVIDIU IULIU MOLDOVAN” în memoria marelui actor, absolvent al liceului, al cărui basorelief a fost dezvelit cu această ocazie.

La data de 9 mai 2009 a fost lansată monografia şcolii şi de asemenea filmul Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Turda – 100 de ani – film realizat de Ovidiu Cosac şi prof. Cristina Moldovan, pe muzica lui Alex Malschi.